Hoppa till innehållet
Laatu on vakava asia, siksi otimme vastuun koko tuotantoketjusta

Kvalitet är en allvarlig sak, därför tog vi ansvar för hela produktionskedjan

Snellman deltar aktivt i utvecklingen av morgondagens svinavelsprogram, i vilket smågrisarnas, suggornas och svinens välmående och hela svinproduktionskedjans lönsamhet till färdig produkt betonas. Detta stöder väl våra värderingar. Genom att ta ansvar för hela kedjan, från avel till slutprodukt, kan vi säkerställa en hög kvalitet uppnås på alla områden. Bärande element i produktionskedjan är öppenhet, ansvar och spårbarhet till familjegårdar och finländsk genetik.

Läs också: En frisk och välmående gris ligger i allas intresse

Som en del av kvalitetskontrollen måste alla Snellmans svingårdar uppfylla det nationella kvalitetssystemet Sikavas krav. Den nationella nivåns krav är strängare än de lagstiftade kraven. Alla gårdar måste bl.a. ha ett hälsovårdsavtal och hälsovårdsplan samt en ansvarig veterinär som gör hälsovårdsbesök på gården med högst 3 månaders intervall. Från besöket görs alltid ett skriftligt dokument som Snellman har rätt att granska. Snellman samarbetar inte med svingårdar som inte tillåter besök till svinstallet eller granskning av hälsovårdsmaterialet.

Satsningen på kvaliteten syns också på familjegårdarna, eftersom en undersökning som utförts av TNS Gallup visade att Snellmans producenter fortfarande är branschens nöjdaste. Att producenterna är nöjda märks också i lojaliteten.  Andelen producenter som varit positivt anknutna till Snellman har hållits högre under år 2013 jämfört med medeltalet för de andra företagen i branschen. Lite tillspetsat kan man konstatera att när producenterna mår bra, mår också djuren bra.

En av faktorerna bakom nöjsamheten är Snellmans eget kvalitetsprogram ”Lantgårdens Bästa”, som möjliggör ett aktivt och nära samarbete med utvalda familjegårdar. Tack vare kvalitetsprogramet är det också möjligt att ställa högre och banbrytande kvalitetskrav, som t.ex. gm-frihet.

Läs också: Det finns ingen genväg till naturlighet

Kvalitetssatsningar på alla delområden är viktigt, eftersom vår målsättning är att föra hela köttbranschen in en öppnare och naturligare riktning – mot det bättre. Det vore omöjligt för oss att uppnå vårt mål eller vinna konsumenternas förtroende utan ett nära samarbete med lojala familjegårdar, som delar våra värderingar.