Hoppa till innehållet
Laatuvastuu merkintä tuotteisiin

Nytt certifieringsmärke på produkterna

Sommaren 2013 gav Livsmedelssäkerhetsverket Evira Sikava-systemet ställningen som nationellt kvalitetssystem. Sikava är branschens svinhälsovårdssystemet, som upprätthålls av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf. Svinkött som produceras enligt det nya, inhemska kvalitetssystemet kommer att ha ett kvalitetsansvarsmärke fr.o.m. maj.

Kvalitetssystemet betonar djurens välmående

Kraven på produktionsmetoderna som kvalitetsansvarssystemet ställer överskrider till många delar den lagstadgade nivån. Systemet betonar framför allt produktsäkerhet, djurens hälsa och näring, miljöansvar och köttets ursprung. På färskköttprodukter av gris får man använda kvalitetsansvarsmärket från och med 1.5.2014. Användningen av märket förutsätter att grisproduktionen fyller alla produktionskrav inom systemet. Med hjälp av kvalitetsansvarsmärket vill man berätta för konsumenterna hur mycket arbete man lägger på kvalitativ och ansvarsfull svinköttsproduktion i Finland. Produktionskriterierna från kvalitetssystemet baserar sig på det frivilliga svinhälsovårdsprogrammet och svingårdarnas hälsoklassificering.

Ett unikt certifieringsmärke

Det handlar om ett unikt system i världen. Certifieringsmärken används allmänt såväl i EU som på andra håll i världen, men de verifierar endast att man fyller de lagstadgade kraven. Ifrågavarande projekt är ett program delvist finansierat av EU och koordinerat av köttbranschens informationsorganisation Lihatiedotus ry. Landsbygdsverket Mavi och Livsmedelssäkerhetsverket Evira står för myndighetsansvaret i förverkligandet. Företagen som deltar i programmet ska skriftligt beskriva sin produktionskedja samt säkra köttets spårbarhet innan märket får användas på slutproduktens förpackning.

Kriterierna har uppfyllt redan i flera års tid vid Snellman

Snellman har redan under 20 års tid aktivt och systematiskt satsat på att utveckla svinens välmående inom Lantgårdens Bästa kvalitetssystemet. När Sikava grundades 2003 blev Snellmans eget djurhälsosystem en del av det. Kravet är att familjegården som Snellmans producent skall uppfylla förutom de lagstadgade kriterierna, även Sikavas nationella nivå.
– Att Sikava har fått status som nationellt kvalitetssystem innebär i sig inga större förändringar för Snellmans primärproduktion eftersom ifrågavarande kriterier har uppfyllts av Snellman redan i flera år. Nu är det bara frågan om att kommunicera om saken på förpackningarna, säger Tomas, direktör för primärproduktionen.

Produktionsmetoder

I tabellen finns kvalitetssystemets produktionskriterier listade. Uppfödningen av Snellmans riktiga langris uppföds förutom enligt dessa kriterier så även enligt en lång rad andra uppfödningskrav så som t.ex. med foder, som inte genmodifierats.