Siirry sisältöön
Laatuvastuu merkintä tuotteisiin

Laatuvastuu merkintä tuotteissamme

Laatuvastuumerkinnän avulla halutaan kertoa kuluttajille, miten paljon työtä Suomessa tehdään laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun sianlihan eteen.

Sikava on Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ry:n ylläpitämä sikojen terveydenhuoltorekisteri, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on myöntänyt kansallisen laatujärjestelmän aseman. Kansallisen laatujärjestelmän mukaan tuotettu sianliha viestitään tuorelihatuotteissa laatuvastuumerkillä.

Laatuvastuussa korostuu eläinten hyvinvointi

Laatuvastuujärjestelmän asettamat tuotantotapavaatimukset ylittävät monilta osin lakisääteisen tuotantotason. Laatuvastuujärjestelmässä korostuu etenkin tuoteturvallisuus, eläinten terveys ja ravitsemus, ympäristövastuu sekä lihan alkuperä. Merkin käyttö tuotteissa edellyttää, että sian tuotantotapa täyttää kaikki laatuvastuujärjestelmän asettamat tuotantotapavaatimukset.

Laatuvastuumerkinnän avulla halutaan kertoa kuluttajille, miten paljon työtä Suomessa tehdään laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun sianlihan eteen. Laatuvastuujärjestelmän tuotantotapakriteerit pohjautuvat alan vapaaehtoiseen sikojen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sikatilojen terveysluokitukseen.

Ainutlaatuinen maailmassa

Kyse on ainutlaatuisesta järjestelmästä maailmassa. Sertifiointimerkkejä on yleisesti käytössä niin EU:ssa kuin muualla maailmassakin, mutta ne todentavat ainoastaan lakisääteisten vaatimusten toteutumisen. Laatuvastuu-hanke on EU:n osarahoitteinen ohjelma, jota koordinoi liha-alan tiedonvälittäjäorganisaatio Lihatiedotus ry.

Viranomaisvastuun ohjelman toteutumisesta kantaa maaseutuvirasto Mavi yhteistyössä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa. Laatuvastuu-ohjelmassa mukana olevien yritysten tulee kirjallisesti kuvata tuotantoketjunsa sekä varmentaa lihan jäljitettävyys ennen kuin merkintää saa käyttää lopputuotepakkauksissa.

Snellmanilla laatuvastuun kriteerit täyttyneet jo vuosia

Snellman on jo 20 vuoden aikana aktiivisesti ja järjestelmällisesti panostanut Maatilan Parhaat -laatuohjelmansa puitteissa sikojen terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Kun Sikava perustettiin vuonna 2003, Snellmanin oma eläinterveysjärjestelmä siirtyi osaksi sitä. Vaatimuksena on, että perhetilan tulee Snellmanin tuottajana täyttää Sikavan läkisääteisen tason lisäksi Sikavan kansallinen terveystaso.

– Se, että Sikavalle taannoin myönnettiin kansallinen laatujärjestelmästatus ei sinänsä tuonut mitään muutoksia Snellmanin alkutuotantoon, koska kyseiset tuotantotapavaatimukset olivat olleet meillä käytössä jo vuosia. Asiasta on vain tuosta saakka viestitty myös pakkauksiin olevan merkinnän avulla, sanoo alkutuotannon johtaja Tomas.

Tuotantotavat

Taulukkoon on koottu laatuvastuujärjestelmän asettamat tuotantotapakriteerit. Snellmanin kunnon maatiaispossun kasvatus täyttää näiden kriteereiden lisäksi myös pitkän listan muita kasvatuskriteereitä kuten esim. sikojen gm-vapaan ruokinnan perhetiloilla.