Hoppa till innehållet
Ihmiset 1

Personal

Vår personal är guld värd

Snellmans värdesätter personalen. Vi menar vad vi säger. Vår personal är guld värd. Vi vill att vår personal är engagerad för företagets och branschens bästa och vi gör vårt bästa för att personalen skall trivas och utvecklas.

Bekanta dig med denna sidans innehåll:
Utbildning
Motion och hälsa
Värderingar
Personal

I Herr Snellmans tjänst arbetar i denna stund över 600 personer i Jakobstad. Snellman-koncernens personalstyrka uppgår redan till över 1000. Vår förhoppning är att det familjära i Snellman-koncernens arbetsatmosfär skall bevaras även när företaget växer. Ibland talar vi om Snellman-andan och med det menar vi bland annat att det skall ges tid och möjlighet för mänsklighet på arbetsplatsen. Vi tror att goda mänskliga möten i arbetsmiljön inverkar positivt på stressnivån, välmåendet och arbetsmotivationen. När du trivs med din arbetsuppgift och känner dig trygg med dina kolleger sjunker stressnivån och välmåendet höjs. 

Utbildning

Den engagerade personalen är en av Snellmans grundpelare och intern utbildning är en viktig del av företagskulturen. Läroavtalsutbildning har arrangerats med Lihateollisuusopisto i Tavastehus sedan 1990-talet på såväl finska som svenska.

I dagens läge erbjuder Snellman tre nivåer av utbildning inom köttförädling:

– Grundexamen inom livsmedelsbranschen
– Yrkesexamen inom köttindustrin
– Specialyrkesexamen inom livsmedelsteknik.

Eftersom yrkesutbildning på andra stadiet inom köttbranschen endast finns på ett fåtal orter i Finland har yrkesutbildningsnivån inom köttindustrin varit låg. Snellman har däremot varit pionjär inom livsmedelsutbildning på svenska i Finland. Idag ordnar Snellman också Läroavtalsutbildning för husdjursföretagare i samarbete med Optima och Yrkesakademin.

De flesta av produktionspersonalen på Snellmans Köttförädling Ab har genomgått grundexamen inom livsmedelsbranschen och som yrkesstolta charkuterister jobbar man enligt devisen ”Bara det bästa är gott nog”. Ett av målen för Snellmans personalpolitik är att hela personalen från produktionsgolvet till vd-stolen i framtiden skall kunna titulera sig charkuterister och ha genomgått Grundexamen inom livsmedelsbranschen.

Motion och hälsa

Motion och hälsa har generellt sett prioriterats högt inom företagskulturen eftersom branschen kräver en god mental och kroppslig fysik. Snellman har i vissa fall gått längre än vad som krävts för att personalen skall trivas och må bra.

Snellman erbjuder personalen:

Friskvårdare – Snellman har en egen friskvårdare, allas vår Tom, som dagligen är på plats. Företaget har också ett eget gym, där personalen får träna gratis och man ordnar bl.a. boxningsträningar regelbundet.

Företagscoach – Christoph Treier är mannen på Snellman som personalen vänder sig i mentala träningsfrågor. Han tar emot i ”Kabinett Ida” och många är de utvecklingssamtal som utvecklat såväl företaget som individen. När han inte coachar personalen på Snellman så tränar han finländska toppidrottare som skidskytten Kaisa Mäkäräinen och rallyföraren Marcus Grönholm.

Mat – näringsrik och mångsidig mat som tillreds på plats av företagets egna kockar.  Personalen får själva påverka matsedelns innehåll genom Team Kökslådan. I företagets egen butik får personalen handla och är oftast de första som känner på sig vad som kommer att bli en försäljningssuccé när produktnyheter lanseras.

Hälsovårdare – vår egen hälsovårdare Anna finns på plats på företaget.

First Beat-projektet – en artläggning av arbetets och arbetsförhållandets inverkan på arbetshälsan. Målsättningen är också att klargöra sambandet mellan välmående i arbetet och belastning-stress-sömnåterhämtning. I projektet deltar fyra olika yrkesgrupper; slaktare, styckare, skivningsavdelningen och arbetsledare. First Beat-projektet vill jobba för arbetshälsa på lång sikt. Projektet utförs under tiden 1.1.2010–30.6.2011 i samarbete med Folkhälsan, arbetshälsovården, Firstbeat Technologies och arbetshälsoinstitutet. Projektet har fått finansiering från Arbetsskyddsfonden.

Värderingar

En positiv, trygg och familjär atmosfär där innovation och hårt arbete prioriteras föds inte av sig själv och den bevaras inte heller utan omvårdnad. Från företagets start har vi på Snellman prioriterat vår personal och uppskattar den insats och yrkeskunskap personalen besitter. För att upprätthålla motivation idag fokuserar vi på utbildning, motion och hälsa.

Företagets värderingar har vi komprimerat till ”Vi gör, vi vågar och vi bryr oss”, och med detta menar vi att vi jobbar hårt för det vi tror på med hela den yrkeskunskap som vi besitter . Med ”vi vågar” lutar vi oss tillbaka på vår tradition av innovativ produktutveckling och djärva företagsatsningar och fortsätter i samma stil. Med ”vi bryr oss” menar vi allt från personalens och konsumentens välbefinnande, hållbar utveckling till en betjänande inställning till våra samarbetspartners.