Hoppa till innehållet
Riktig nöt

Riktig nöt

Lantgårdens Bästa -nötkedjan hör hemma på den finländska landsbygden.

Via specialprogrammen LB Mjölkgård- och LB Tjurplus utvecklar Snellman samarbetet med såväl mjölkgårdar som specialiserade nötuppfödare och köttbesättningar.

Nationell hälsovård, familjejordbrukens yrkeskunniga uppfödare samt planmässig utfodring och skötsel är centrala element i Snellmans Lantgårdens Bästa-nötkedja. LB-nötprogrammet byggs upp av faktorer som utvecklar gårdens verksamhet och produktion, uppfödningens effektivitet och regelbunden uppföljning av produktionen.

LB-mjölkgårdsprogrammet

Via specialprogrammen LB Mjölkgård och LB Tjurplus utvecklar Snellman samarbetet med såväl mjölkgårdar som specialiserade nötuppfödare och köttbesättningar. Den finländska nötproduktionen baseras till största delen på djurmaterial som härstammar från mjölkbesättningar. Snellmans verksamhetsstrategi beaktar detta faktum och mjölkgårdarna har därför via ett eget mjölkgårdsprogram fått hög prioritet i Snellmans primärproduktion. Programmet erbjuder mjölkbesättningarna smidig service och ett konkurrenskraftigt pris. Mjölkgården erbjuds ett helhetsavtal som beaktar såväl utgallringen av slaktmogna kor som försäljningen av förmedlingskalvar och mjölkbesättningens egen uppfödning av ungnöt. Hälsouppföljningen sköts via branschens gemensamma uppföljningsprogram Naseva, där gårdens hälsostatus och hälsovårds plan dokumenteras.


Snellman utvecklar samarbetet med såväl mjölkgårdar som specialiserade nötproducenter.

LB-tjurplus för specialiserade nötproducenter

Genom uppfödningsprogrammet LB-tjurplus vill Snellman stöda samarbetet med målmedvetna och yrkeskunniga nötproducenter. Den specialiserade nötproduktionens program omfattar nötuppfödning baserad på såväl förmedlingskalvar som dikoproduktion. LB-tjurplusprogrammet tryggar specialiserade uppfödares tillgång till kalvar och skapar förutsättningar för en lönsam uppfödning. LB-tjurplusbesättningarnas hälsostatus och hälsovårdsplan dokumenteras via Naseva. LB-nötgårdar är delaktiga av Snellmans gruppförsäkring mot salmonella.

Stor efterfrågan på färskt finländskt nötkött från familjegårdar

Finländarna har röstat med stekpannan. Hälften av färskkötthandeln består av maletkött och i synnerhet inom denna produktgrupp har Snellman fått en särposition på marknaden, tack vare den helintegrerade produktionskedjan från producent till konsument. Snellmans Riktiga maletkött är tillverkat av garanterat färskt kött som inte varit fryst. 

För att trygga råvarutillgången i relation till marknadspositionen har Snellman som mål att höja nötanskaffningsvolymen ytterligare till en nivå på över 10 milj. kg per år. Denna volym skall i rätt proportion bestå av kor och av ungnöt med optimal vikt och rätt förhållande mellan köttighet och fettklass. 

Snellman vill stöda den finländska nötproduktionens verksamhetsförutsättningar och utveckla dess lönsamhet och konkurrenskraft med tanke på såväl producentens som konsumenterna, för alla skall ha rätt till riktigt finländskt nötkött!

Snellman och Limousin-andelslaget ingår samarbete

Andelslaget Limousin godkände i juni Snellmans förslag till samarbete. Snellman och andelslaget kom i januari överens om att utreda samarbete för produktion och marknadsföring av nötkött av rasen limousin. Utredningen gjordes under våren och Snellman gav andelslaget ett samarbetsförslag i slutet av maj.

Limousin-samarbetet är i linje med Snellmans strategi att utveckla köttproduktionskedjan i nära samarbete med producenterna. Samarbetet kompletterar Snellmans nuvarande köttrasprogram och samarbetet med specialiserade dikobesättningar. Rasen limousin är känd för sin höga kötthalt och mycket smakligt, mört och fettfattigt kött.

Limousin-pihvikarjaa
Snellman samarbetar med andelslaget Kasvattajaosuuskunta Limousin.

En del av Snellmans produktsortiment

Snellman-limousin produkterna bildar en egen produktfamilj som en del av Snellmans produktsortiment. Snellman ansvarar för produkternas marknadsföring med bl.a. produktifiering, prissättning, försäljning och konsulentverksamhet. Snellman marknadsför limousinprodukterna under eget brand med hjälp av Snellmans kända varumärke och goda kundförhållanden. Snellman-limousinköttets slakt, styckning, paketering och övrig produktion följer Snellmans normala produktionssystem, egenkontroll och certifierade kvalitetsprogram.

Uppfödningen av Snellman-limousin knyts till Snellmans Lantgårdens Bästa-nötprogram. Snellman och andelslaget kommer överens om limousinuppfödningens koncept och villkoren för uppfödningen. I produktionen följer gårdarna Snellmans Lantgårdens Bästa-programmet och andelslagets anvisningar. Snellman ger godkända besättningar LB-limousingårdsstatus. Gårdarnas produktionsplanering, uppföljning och djuranmälningar sköts via Snellmans Anelma. Snellman sköter logistikplaneringen och slaktdjurtransporterna.

Läs mer om samarbetet här.