Siirry sisältöön
Riktig nöt

Kunnon nauta

Maatilan Parhaat lehmät tulevat suomalaisilta nautatiloilta

Maatilan Parhaat -nautaketju on kotoisin suomalaiselta maaseudulta. Maatilan Parhaat Maitotila ja Sonniplus -ohjelmien avulla Snellman kehittää yhteistyötään niin maitotilojen kuin myös erikoistuneiden lihanautatilojen kanssa.

Kansallinen  terveydenhuolto, perhetilojen ammattitaitoiset naudankasvattajat sekä suunnitelmallinen ruokinta ja hoito ovat avainasemassa Maatilan Parhaat -nautaketjussa. MP-ohjelma rakentuu tekijöistä, jotka kehittävät tilan toimintaa ja tuotantoa sekä kasvatuksen tehokkuudesta ja säännöllisestä tuotannon seurannasta.

MP-maitotilaohjelma

Erikoisohjelmien MP-maitotila ja MP-sonniplus kautta Snellman kehittää yhteistyötä sekä maitotilojen että erikoistuneiden naudantuottajien kanssa. Suomalainen naudantuotanto perustuu pääasiassa maitotiloilta tulevaan eläinainekseen. Snellmanin toimintastrategiassa tämä otetaan huomioon ja tämän vuoksi maitotiloilla onkin oman maitotilaohjelman kautta merkittävä asema Snellmanin alkutuotannossa. Ohjelma tarjoaa maitotiloille joustavaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Maitotiloille tarjotaan kokonaissopimusta, joka käsittää niin teuraskypsien lehmien poistot kuin välitysvasikoiden myynnin sekä maitotilojen oman nuoren naudan kasvatuksen. Terveydenhuollonvalvonta hoidetaan alan yhteisen seurantarekisterin Nasevan kautta, jonne tilan terveystilanne ja terveydenhuoltosuunnitelma dokumentoidaan.


Snellman kehittää yhteistyötä sekä maitotilojen että erikoistuneiden naudantuottajien kanssa.

MP-sonniplus erikoistuneille naudantuottajille

MP-sonniplus kasvatusohjelman kautta Snellman haluaa tukea yhteistyötä määrätietoisten ja ammattitaitoisten naudantuottajien kanssa. Erikoistuneen naudantuotannon ohjelma käsittää niin välitysvasikkakasvatuksen kuin myös emolehmätuotannon. MP-sonniplusohjelma turvaa erikoistuneen kasvattajan vasikan saannin ja luo edellytykset kannattavaan kasvatukseen. MP-sonniplustilojen terveystilanne ja terveydenhuoltosuunnitelma dokumentoidaan Nasevan kautta. MP-nautatilat ovat vakuutettuja salmonellan varalta Snellmanin ryhmävakuutuksella.

Tuoreelle suomalaiselle naudanlihalle perhetiloilta on suurta kysyntää

Suomalaiset ovat äänestäneet paistinpannuillaan. Puolet tuorelihan myynnistä koostuu jauhelihasta ja varsinkin tässä tuoteryhmässä Snellman on saanut erityisaseman markkinoilla, kiitos integroidun tuotantoketjumme tuottajalta kuluttajalle. Snellmanin Kunnon jauheliha on valmistettu takuulla tuoreesta pakastamattomasta lihasta. Snellmanin tavoitteena on nostaa naudanhankintamäärää edelleen yli 10 milj. kiloon vuodessa turvataksemme raaka-aineen saannin markkina-asemaamme vastaavaksi. Tämän määrän tulisi myös koostua oikeassa suhteessa lehmistä ja nuorista naudoista, joiden paino on optimaalinen ja lihakkuuden ja rasvaisuuden suhde oikea.  Snellman haluaa tukea suomalaisen naudantuotannon toimintaedellytyksiä ja kehittää sen kannattavuutta ja kilpailukykyä niin tuottajan kuin kuluttajienkin tulevaisuutta ajatellen, sillä kaikilla tulee olla oikeus Kunnon suomalaiseen naudanlihaan!


Snellman ja Kasvattajaosuuskunta Limousin yhteistyöhön

Kasvattajaosuuskunta Limousin hyväksyi kesäkuussa 2011 Snellmanin yhteistyöesityksen. Snellman ja Kasvattajaosuuskunta sopivat tammikuussa 2011 yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä limousinrotuisen naudanlihan tuotannossa ja markkinoinnissa. Selvitystyö on tehty kevään aikana ja Snellman antoi toukokuun lopussa kasvattajaosuuskunnalle yhteistyöesityksen.

Limousin-yhteistyö tukee Snellmanin strategiaa kehittää lihantuotantoketjua läheisessä yhteistyössä tuottajien kanssa. Yhteistyö täydentää Snellmanin nykyistä pihviohjelmaa ja emolehmätilojen kanssa tekemää yhteistyötä. Limousin-rotu tunnetaan eläinten korkeasta lihakkuudesta ja hienosyisestä, mureasta ja hyvin maukkaasta, vähärasvaisesta lihasta.

Limousin-pihvikarjaa
Snellman tekee yhteistyötä Kasvattajaosuuskunta Limousinin kanssa.

Osana Snellmanin tuotevalikoimaa

Snellman-limousin tuotteet tulevat olemaan omana tuoteperheenä osana Snellmanin tuotevalikoimaa. Snellman vastaa tuotteiden kaupallistamisesta johon kuuluu: tuotteistaminen, hinnoittelu, myynti, markkinointi ja menekin edistäminen kuten konsulenttitoiminta. Snellman markkinoi limousintuotteet omina Snellmanin brändiin kuuluvina tuotteina hyödyntäen Snellmanin tunnettavuutta ja hyviä asiakassuhteita. Snellman-limousinlihan teurastus, leikkuu, pakkaaminen ja muu tuotanto noudattaa Snellmanin normaaleja tuotanto-, omavalvonta- ja sertifioituja laatuohjelmia.

Snellman-limousinlihan kasvatus kytketään Snellmanin Maatilan Parhaat -nautaohjelmaan. Snellman ja osuuskunta sopivat yhdessä Snellman-limousinkasvatuksen konseptista ja kasvatuksen kriteereistä. Snellman-limousinlihan tuotannossa tilat noudattavat Snellmanin Maatilan Parhaat -nautaohjelmaa ja osuuskunnan ohjeita. Snellman antaa hyväksytyille tiloille MP-limousintilastatuksen. Tilojen tuotannon suunnittelu, seuranta ja eläinilmoitukset hoidetaan Snellmanin Anelman kautta. Snellman hoitaa logistiikkasuunnittelun ja teuraseläinten kuljetukset.

Lue lisää yhteistyöstä.