Hoppa till innehållet
Snellmanin lihaketju pysyy gm-vapaana

Snellman håller fast vid gmo-fri produktion

Den finländska foderindustrin övergår i allt högre grad till att använda genmodifierad soja i foderblandningar för svin. Snellmans svin- och nötkedja håller ändå fast vid gmo-friheten, dvs. genmodifierade foderväxter godkänns inte i svinens och nötdjurens utfodring. Enligt Snellmans Lantgårdens Bästa kvalitetsprogram får endast gmo-fria foderväxter användas i produktionskedjan.

Soja är en viktig proteinkälla framför allt i svinens utfodring. Ca 80 % av världens sojaproduktion består av genmodifierade sorter. Snellman säkrar produktionskedjans gmo-frihet genom att förnya samarbetskonceptet med foderindustrin. AFM Kirsi Partanen har utnämnts till LB-foderchef vid Snellmans Köttförädling fr.o.m. 20.5.2013. Kirsi Partanen arbetar för tillfället som forskare vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) i Hyvinge, specialiserad på svinfoder och utfodringsforskning. Det nya foder­konceptets huvudmålsättningar är att säkra den långsiktiga tillgången på i Lantgårdens Bästa -kedjan godkända, icke genmodifierade foder, och att ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv söka de bästa foderlösningarna för Snellmans finländska svinraser.

Att hålla fast vid gmo-friheten är för Snellman ett val i enlighet med företagets värderingar.  Naturlighet är ett bärande grundelement som framträder i Snellmans verksamhet från primärproduktion till färdig produkt. Foderväxternas gmo-frihet är ett naturligt val även med tanke på att Snellmans svinkedja baseras på traditionella finländska lantraser. Snellman har övertagit ansvaret för de finländska svinrasernas utveckling samtidigt som köttbranschen allt mer har övergått till utländskt, importerat svinmaterial.

Nyckelorden i Snellmans strategi är öppenhet, ansvar, spårbarhet och finländskt. Snellmans egen produktionsmodell framträder allt tydligare i produkternas kvalitet och livsmedelssäkerheten. 

Tillägguppgifter:

Snellmans Köttförädling Ab

Tomas Gäddnäs, primärproduktionsdirektör
044-796 6342

Peter Fagerholm, marknadsföringsdirektör
050-553 3665