Siirry sisältöön
Snellmanin lihaketju pysyy gm-vapaana

Snellmanin lihaketju pysyy gm-vapaana

Suomalainen rehuteollisuus on enenevässä määrin siirtymässä muuntogeenisen soijan käyttöön sikojen rehuseoksissa. Snellmanin sika- ja nautaketju pysyy kuitenkin gm-vapaana eli sikojen ja nautojen ruokintaan ei hyväksytä geenimuunneltuja rehukasveja.

Soija on tärkeä valkuaislähde etenkin sikojen ruokinnassa. Noin 80 % maailman soijatuotannosta perustuu muuntogeenisiin lajikkeisiin. Snellman varmistaa tuotantoketjunsa uudistamalla yhteistyökonseptinsa rehuteollisuuden kanssa. MMM Kirsi Partanen on nimitetty Snellmanin Lihanjalostuksen MP-rehupäälliköksi 20.5.2013 alkaen.  Kirsi Partanen toimii tällä hetkellä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n vanhempana tutkijana Hyvinkäällä, erikoisalanaan sikojen rehu- ja ruokintatutkimus. Uuden rehukonseptin päätavoitteita ovat Maatilan Parhaat -ketjussa hyväksyttyjen, gm-vapaiden rehujen saatavuuden pitkän tähtäimen varmistaminen ja kokonaistaloudellisesti parhaiden rehuratkaisujen hakeminen Snellmanin suomalaiselle sika-ainekselle.

Gm-vapaassa lihassa pysyminen on Snellmanille arvopohjainen valinta. Luonnollisuus on Snellmanin toiminnassa kantava peruselementti ja tämä linjaus näkyy Snellmanin toiminnassa alkutuotannosta valmiisiin tuotteeseen asti. Rehu, jota ei ole geenimuunneltu, on Snellmanille luonnollinen valinta myös sen takia, että Snellmanin sikaketju perustuu perinteisiin suomalaisiin maatiaisrotuihin. Snellman on ottanut vastuun suomalaisten sikarotujen kehittämisestä samanaikaisesti kuin liha-ala on yhä enemmän siirtynyt käyttämään ulkomailta tuotavaa eläinainesta.

Snellmanin strategian avainsanoja ovat avoimuus, vastuullisuus, jäljitettävyys ja kotimaisuus. Snellmanin oma tuotantomalli korostuu yhä vahvemmin tuotteiden laadussa ja elintarviketurvallisuudessa.

Lisätietoja:

Snellmanin Lihanjalostus Oy

Tomas Gäddnäs, alkutuotannon johtaja
044-796 6342

Peter Fagerholm, markkinointijohtaja
050-553 3665