Hoppa till innehållet
Mikä on lisäaine?

Vad är ett tillsatsämne?

Vi stöter alla på tillsatsämnen i någon form både hemma, på arbetsplatsen, i skolan och på fritiden. Vad är då dessa tillsatsämnen som används i livsmedlen och varför används de?

Livsmedelssäkerhetsverket Evira definierar ett tillsatsämne på följande sätt: ”livsmedelstillsatser är ämnen som i allmänhet inte konsumeras som egentliga livsmedel utan som avsiktligt tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål, såsom för att säkerställa livsmedlens hållbarhet”. Tillsatsämnen används för många olika ändamål i livsmedelsindustrin, de kan till exempel användas:

1) För att förbättra produktens hållbarhet
2) För att framhäva sensoriska egenskaper såsom smak, färg eller doft
3) För att förbättra produktens struktur

Tillsatsämnena indelas utgående från deras egenskaper i olika grupper av tillsatsämnen. Det finns tiotals olika grupper av tillsatsämnen, varav de som ofta används i livsmedel är till exempel konserveringsmedel, smakförstärkare, antioxidationsmedel samt färg- och stabiliseringsmedel.

Livsmedelstillverkaren är enligt lag skyldig att uppge användningen av tillsatsämnen i varudeklarationen. Ofta anges tillsatsämnen som så kallade E-koder. Det fullständiga namnet på gruppen med tillsatsämnen ska emellertid alltid anges på varudeklarationen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utövar tillsyn över varudeklarationernas riktighet i Finland. Evira har också publicerat en nyckel till E-koderna, vars mål är att vägleda konsumenten i djungeln av tillsatsämnen.
Bekanta dig med nyckeln till E-koderna

Natriumglutamat

Natriumglutamat (E621) togs bort ur alla Snellmans produkter redan för flera år sedan. Natriumglutamat är glutaminsyrans natriumsalt som används som smakförstärkare. Med natriumglutamat försöker man alltså förstärka köttets smak. Med hjälp av högklassiga råvaror, ökad kötthalt och rätt produktionsmetoder kan man lämna bort natriumglutamat ur en produkt. Trots att man har tagit bort natriumglutamat har man inte tillsatt salt i produkterna och man använder inte heller jästextrakt.

Fosfat

År 2013 togs fosfat (E450, E451) bort ur Snellmans matkorv. Fosforsyrans olika salter kallas för fosfater. Fosfat används i korv för att öka förmågan att binda vatten samt förbättra produktens struktur. Med en högre kötthalt, högklassigare råvaror och genom att utveckla produktionsprocesserna kan man emellertid lämna bort fosfat, eftersom fosfat förekommer naturligt i kött.

Nitrit

Ur Snellmans nya kryddade korvar utan tillsatsämnen har man nu dessutom tagit bort nitritet (E250). Nitrit fås då man framställer nitrat av salpeter. Nitrit används vanligtvis som konserveringsmedel i bland annat korv och pålägg.  Genom att ta bort nitrit påverkas både smak, färg och hållbarhet. Genom att ändra produktions- och tillredningssätt, öka kötthalten och genom att utveckla kryddblandningen har man kunnat lämna bort nitritet så att produktens kvalitet bevaras.