Hoppa till innehållet
Miksi lisäaineeton?

Varför inga tillsatsämnen?

Lanseringen av korv utan tillsatsämnen är återigen ett steg på den väg som vi har valt, en väg mot allt naturligare produkter.
– Vår tanke är att allt som inte behövs i en produkt ska vi försöka att ta bort. Vi vill tillverka sådana produkter som vi själva skulle köpa och laga mat av till vår egen familj, berättar Suvi på produktutvecklingen.

Utvecklingen av korv utan tillsatsämnen är resultatet av ett mångårigt arbete. Tidigare har vi redan tagit bort natriumglutamat, fosfat som tillsats och svål ur korvarna.
– Lanseringen av produkter som är helt utan tillsatsämnen är återigen ett riktigt stort steg. Vi ville ha en enhetlig serie med kryddade korvar vid sidan om grillkorvarna. Dessutom behövde bratwursten få andra produkter vid sin sida, säger Suvi.

Före en ny produkt lanseras är det ytterst viktigt att produkten är färdigt utarbetad in i minsta detalj.
– Vi vill inte ha bråttom och föra ut halvfärdiga produkter på marknaden. Produkten är färdig först när vi kan stå bakom den till 100 procent, beskriver Suvi.

Vi började testa korv utan tillsatsämnen redan för flera år sedan. Först gjordes en prototyp av idén och sedan vidareutvecklades prototypen. För att smaken, färgen och strukturen ska vara som sig bör är man bland annat tvungen att fundera på det köttsortiment som används i produkten, finfördelningen och blandningen av korvmassan, tillredningsprogram och kryddor. Det är viktigt att under hela utvecklingsprocessen hålla i minnet att det ska vara möjligt att tillverka produkten också i stor skala.