Siirry sisältöön
Snellmanille ISO 50001 -sertifikaatti

Snellmanille ISO 50001 -sertifikaatti

Inspecta on myöntänyt Snellmanin Lihanjalostus Oy:lle ISO 50001 energianhallintajärjestelmän sertifikaatin ensimmäisenä lihatalona Suomessa. Tämä on osa pitkään jatkunutta työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristönäkökohtien huomioimiseksi.

Snellmanilla on tehty uraauurtavaa työtä vaihtoehtoisten energiamuotojen kuten hukkalämmön talteenottojärjestelmän ja biokaasulla toimivan lämmitysjärjestelmän käyttöönottamisessa.

– Kehitystyön ansiosta olemme pystyneet vähentämän energiankulutustamme 29 % kuluneen 7 vuoden aikana, vaikka samaan aikaan tehtaan tuotantopinta-ala on kasvanut 240 % eli yli kaksinkertaistunut, Snellmanin Lihanjalostuksen tekninen johtaja Markus Snellman sanoo.

Sertifikaatilla vastataan samalla EU:n energiatehokkuusdirektiiviin, jonka mukaan suuren yrityksen on tehtävä yrityksen energiakatselmus vähintään neljän vuoden välein.

– Sertifikaatin myötä energiankäytön vähentämiselle on luotu osastotasoisia mittareita ja tavoitteita, joita seurataan kuukausitasolla. Tämä on koko henkilöstön yhteinen asia ja heitä on koulutettu energiatehokkuuden osalta. Haluamme, että kaikki ovat aktiivisia energiansäästöön liittyvissä asioissa, kertoo Snellmanin Lihanjalostuksen järjestelmäpäällikkö Raija Lillqvist.

– Energianhallintajärjestelmä tehostaa energiankäyttöä ja laskee täten energiakustannuksia. Sertifioitu hallintajärjestelmä edistää parhaita käytäntöjä ja vahvistaa hyviä toimintatapoja. Sertifioimalla energiahallintajärjestelmänsä ISO 50001 standardin vaatimuksia vasten Snellman osoittaa ottaneensa energiatehokkuusasiat omaan johtoonsa, sanoo energiahallintajärjestelmien arviointien tuotepäällikkö ja pää-arvioja Helena Kunttu Inspecta Sertifiointi Oystä.

Lisätietoja:
Raija Lillqvist, järjestelmäpäällikkö, 044-796 6255