Hoppa till innehållet
Kunnon maatiaispossu

En gm-fri svin- och nötkedja

Snellmans alla nöt- och svingårdar har skriftligen förbundit sig vid en gm-fri djuruppfödning. Detta betyder att alla Snellmans grisar och nötdjur utfodras med enbart foder utan genmodifiering. Det svin- och nötkött som Snellman använder är således gm-fritt.

I världen förekommer genmodifiering främst i växter. Inom lantbrukssektorn kan genmodifiering förekomma i utländska foderväxter så som soja och raps. Soja används speciellt som svinfoder men kan även användas i utfodringen av nötdjur. I Finland odlas än så länge inte genmodifierade foderväxter och även gm-fri soja finns tillgänglig på marknaden. Snellman samarbetar med den finländska foderindustrin och kan således säkerställa att producenterna kan utfodra djuren med foder, som inte genmanipulerats, av hög kvalitet.
Läs mer om foderindustrins synvinkel.

Det är inte tillåtet att använda genmodifierat foder i Snellmans svin- och nötkedja. Producenterna har en viktig nyckelroll i denna kedja eftersom fodrets gm-frihet måste säkerställas redan vid inköpstillfället.
Läs mer om producentens synvinkel

De skriftliga avtal som Snellman gjort med sina producenter och med foderindustrin garanterar att all svin- och nötköttsproduktion är till 100 % gm-fri. Vi vill tillverka våra produkter med naturliga råvaror och därför har vi bl.a. minskat på tillsatsämnena i våra produkter under de senaste åren med jämna mellanrum. GM-frihet är en del av denna helhet.
Snellmans naturella färskköttsprodukter har produktmärkningen ”gm-fri”.
Läs mer hur gm-friheten säkerställs i Snellmans svin- och nötkedja

GM-FRI PRODUKTIONSKEDJA