Siirry sisältöön
Gm-vapaa tuotantoketju alkaa jo rehutehtaalla

Gm-vapaa tuotantoketju alkaa jo rehutehtaalla

Ilman rehua, jota ei ole geenimuunneltu, meillä ei myöskään olisi gm-vapaata lihaa sika- ja nautaketjussamme. Rehutehtaan vastuulla on varmistaa, että tuottaja saa tilaamansa rehut.

Nautojen ruokintaan tarkoitetut kaupalliset rehuseokset on pääosin tuotettu ilman geenimuuntelua. Sianrehujen valmistuksessa puolestaan käytetään usein geenimuunneltua soijaa tai geenimuunneltua soijaöljyä. Suomessa markkinoilla on sekä geenimuuntelematonta että geenimuunneltua soijarehua. Saimme tutustua Suomen Rehun rehutehtaaseen ja kuulla heidän näkökulmansa tuotantoketjuun.

Geenimuuntelematon rehu varmistetaan näytteidenotoilla

Suomen Rehu on Suomen suurin eläinrehujen tuotantoon erikoistunut valmistaja. Suomen Rehun tuotantojohtaja Jari Sivunen kertoo, että valmistus tapahtuu neljällä eri tehtaalla: Turussa, Kotkassa, Seinäjoella ja Säkylässä. Turun tehdas on ainoa, jossa valmistetaan geenimuunneltua rehua. Erillisten tehtaiden ansiosta pystytään varmistamaan, että geenimuunneltu ja geenimuuntelematon rehu ei sekoitu keskenään.

– Soijan geenimuuntelemattomuus varmistetaan jo maahantulon yhteydessä. Erän saapuessa Suomeen se laitetaan karanteeniin. Karanteenin aikana otamme erästä omavalvonnan puitteissa näytteet, joiden avulla asia varmistetaan. Myös elintarvikevirasto Evira valvoo maahantuodun soijan geenimuuntelemattomuutta pistokokein, Jari kertoo.

Tärkeätä ei kuitenkaan ole yksistään soijan geenimuuntelemattomuus mutta myös sen laadun varmistus. Tuotetun rehun laatu varmistetaan Suomen Rehun tehtailla laadunvalvontajärjestelmin, omavalvonnan avulla ja sisäisin auditoinnein. Rehujen laadun varmistus sisältää saapuvan raaka-aineen valvonnan, rehun ravintoaineiden tarkastuksen, tuotantoprosessin korkean hygieniatason ja tuotantovarmuuden sekä lopputuotteen analysoinnin ja jäljitettävyyden. Myös Evira ja Inspecta tekee tarkastuskäyntejä tehtaille vuosittain.

Rehuteollisuuden vastuulla on siis rehun jäljitettävyys, hankitun raaka-aineen analysointi, erillään pito geenimuunnellusta rehusta sekä oikean rehun toimitus oikeaan säiliöön tilalle. Mikäli rehussa on käytetty geenimuunneltuja ainesosia laki vaatii, että asiasta on ilmoitettava myynnin yhteydessä ja tuoteselosteessa. Aktiivisen ja avoimen yhteistyön avulla ketju pystytään pitämään hallinnassa rehutehtaalta valmiiseen tuotteeseen asti.