Siirry sisältöön
Gm-vapaa tuotantoketju on yhteinen vastuuasia

Gm-vapaa tuotantoketju on yhteinen vastuuasia

Eläimistä saatavissa elintarvikkeissa gm-vapaa -merkintää saa käyttää ainoastaan jos eläintä ei ole missään vaiheessa sen elinkaarta ruokittu muuntogeenisellä rehulla. Kuulostaa ehkä helpolle mutta vaatii kuitenkin pitkän varmistusprosessin koko ketjussa ennen kuin merkinnän voi laittaa näkyviin tuotepakettiin. Loppukädessä vastuun merkinnän oikeellisuudesta kantaa aina tuotteen valmistaja.

Snellmanin tuotteista vapaaehtoisen gm-vapaa tuotantotapa -merkinnän ensimmäisenä saavat maustamattomat tuorelihatuotteet. Varmistusprosessi on ollut pitkä mutta ehdottomasti sen arvoinen, koska haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä luonnollisempia valintoja. Gm-vapauden takeena on kirjallisten sopimusten lisäksi myös Snellmanin omavalvonta ja viranomaistarkastukset. Omavalvonnan puitteissa tarkastetaan, että kaikki osapuolet noudattavat kirjallisia sopimuksia sovitulla tavalla. Vapaaehtoisen tuotantotapamerkinnän viranomaisvalvonnasta vastaa Elintarvikevirasto Evira ja pohjautuu toimijoiden omavalvonnan valvontaan.

– Omavalvonnan avulla pyrimme tunnistamaan ja hallitsemaan mahdollisia riskitekijöitä tuotantoketjussa. Kyse on siis gm-vapaa –merkinnän jatkuvasta oikeellisuuden varmistamisesta, Snellmanin rehupäällikkö Kirsi Partanen sanoo.

Snellman auditoi sopimustilojaan pistokokein normaalien neuvonta- ja tilakäyntien yhteydessä. Pistokokeita tehdään noin 10 % sikatiloista ja noin 5 % nautatiloista vuoden aikana. Lisäksi kaikki uudet sopimustilat auditoidaan aina sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Tarkastuksen aikana käydään tilanomistajan kanssa läpi rehukirjanpitoa eli tilalla käytössä olevien rehujen tuoteselosteet, jotta nähdään, että annettu rehu täyttää kriteerit. Tarkastuksessa käydään läpi myös ruokintasuunnitelma, mikä samalla antaa hyvän tilaisuuden keskustella tuotantoon ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.

Tarkastuksen tukena toimii kyselylomake, mihin merkataan mitä rehuja tilalla käytetään ja ovatko ne tuotettu ilman geenimuuntelua. Tarkastuksen lopussa lomakkeen allekirjoittaa sekä tilanomistaja että Snellmanin edustaja. Lomakkeeseen kerätyt tiedot syötetään sitten sähköiseen järjestelmään arkistointia varten.

Snellman auditoi myös rehutehtaita, jotta rehun geenimuuntelemattomuudesta ja laadusta saadaan varmistus jo ketjun alkuvaiheessa. Rehutehtaiden tarkastuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti soijatuotteiden geenimuuntelemattomuuden varmistukseen, rehujen jäljitettävyyteen sekä rehun erillään pitoon geenimuunnellusta rehusta.

– Teemme paljon yhteistyötä eri osapuolten kanssa, jotta voimme taata laadukkaan rehun, jota ei ole geenimuunneltu. Gm-vapaan lihan tuotantoketju pyritään varmistamaan alkuperätodistusten ja analyysien avulla monessa eri vaiheessa ketjua, Kirsi sanoo.