Siirry sisältöön
Possujen hyvinvointia mittaamassa

Possujen hyvinvointia mittaamassa

Riitta Pietilä ja Johanna Sippola ProAgrialta ovat olleet mukana tutkimuksessa tekemässä Welfare Quality® -hyvinvointimittauksia Snellmanin sikatiloilla.

– WQ-mittauksien tarkoituksena on kertoa, miten hyvin suomalainen sika voi. Perinteisellä hyvinvoinnin seuraamisella tarkoitetaan yleensä eläinsuojelutarkastuksia, joilla keskitytään vain säädöksiin ja vaatimuksiin. Ne eivät välttämättä kuitenkaan kerro koko totuutta, eivätkä näin ollen ole kovin käyttökelpoisia hyvinvointimittareita. Täten sikojen hyvinvointia on alettu seuraamaan tarkemmin WQ–mittausten avulla, Johanna sanoo.

WQ–mittauksia on tehty myös eurooppalaisissa sikaloissa. Näitä mittauspisteitä on hyvä verrata suomalaisiin pisteisiin.

– Tämä voi olla hyvä kilpailuvaltti Suomelle, varsinkin kun kyseessä on vielä kansainvälinen järjestelmä. Johanna sanoo. Sikaloissa WQ-mittaukset painottuvat itse eläimeen eli suppeasti sanottuna arvioidaan sian kuntoa, käytöstä ja olosuhteita.

Käynnin jälkeen tilalle annettiin aina suullinen palaute, jossa katsottiin positiiviset ja negatiiviset asiat. Lisäksi pohdittiin usein myös mitä voisi vielä parantaa tai onko tilallinen törmännyt ongelmiin.

– Tiloilla otettiin arviointikäynnit hyvin vastaan. Juttua riitti niin ennen arviointia kuin sen jälkeenkin. Oli mukava nähdä erilaisia tiloja ja niiden positiivinen asenne, Johanna toteaa.

Snellmanin sikatilojen WQ-tulokset

Snellmanin tutkimuksessa oli mukana 15 satunnaisesti valittua lihasikalaa.  Yleisellä tasolla WQ–järjestelmän neljän periaatteen keskiarvopisteet olivat Snellmanin tiloilla erittäin korkeat. Neliportaisella asteikolla Snellmanin kaikki tutkimuksessa mukana olleet (100 %) lihasikalat saivat täten arvosanan erinomainen! Vertailuaineistossa luku oli ainoastaan 44 %. Tutkimustulokset osoittavat myös, että Snellmanin tilojen emakot ovat vertailuaineistoon verrattuna kesympiä ja erinomaisessa kunnossa.

Tavoitteena vuosittaiset WQ -mittaukset

– Tulevaisuudessa tulemme teettämään WQ-mittauksia tiloillamme joka vuosi. Tavoitteena on, että joka vuosi mittaukset tehtäisiin yhdellä viidesosalla tiloistamme, Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs sanoo.

Suomessa mm. ProAgria on sertifioitu WQ–hyvinvointitutkimusten palveluntuottaja.

– On tärkeätä, että on olemassa objektiivinen ja puolueeton taho, kenen toimesta voimme seurata tilojemme eläinten hyvinvointia. WQ–mittaukset auttavat meitä myös tekemään jatkuvia parannuksia koskien eläinten hyvinvointia.

Mikä WQ?

Welfare Quality® on Euroopan Unionin rahoittama projekti, jonka puitteissa on luotu tuotantoeläinten hyvinvointia mittaava järjestelmä. Järjestelmän kehitystyössä on ollut mukana tutkijoita seitsemästätoista maasta.