Siirry sisältöön
Snellman korvasi öljyn biokaasulla

Korvasimme öljyn biokaasulla

Luonnollisuus ja pyrkimys antaa ihmisille mahdollisuus parempaan ovat toiminnassamme kantavia peruselementtejä ja päätös siirtyä biokaasuun oli yksi askel eteenpäin valitsemallamme tiellä. Pietarsaaren tehtaamme lämmitys ja vesihöyryn tuotanto tapahtuu nykyään Jepuan biokaasulaitokselta tulevalla biokaasulla. Olemme muuten ainoa biokaasua käyttävä elintarviketehdas Suomessa.

Miten biokaasu syntyy?

Biokaasu saadaan muuntamalla toimittamamme liete puhtaaksi metaanikaasuksi biokaasulaitoksella. Lietettä tehtaalta saadaan mm. navetasta, pesuhallista ja erilaisten prosessien sivutuotteena. Liete kuljetetaan laitoksen vastaanottosäiliöihin tankkiautoissa. Vastaanottoaltaista liete siirtyy reaktoreihin, missä lietettä säilytetään noin 25-30 päivää. Mädätysprosessi vaatii tasaisen 39 asteen lämpötilan, jotta kaasua muodostuisi. Kaasu kerääntyy reaktoreiden kattoon, josta se imetään pois, jäähdytetään, puhdistetaan ja pullotetaan kaasupulloihin.

Mihin biokaasua käytetään?

Puhdas prosessoitu metaanikaasu eli biokaasu saapuu tehtaalle kaasusäiliöissä siirtolavalla. Kaasusäiliö kytketään saapuessaan paineenalennusyksikköön, missä kaasun paine alennetaan ennen polttimiin siirtoa. Biokaasua käytämme täällä Pietarsaaressa sitten tehtaan lämmitykseen ja höyryntuotantoon. Höyryä tuotantoa tarvitaan esimerkiksi makkarauuneissamme.

Biokaasun vastaanotto

Miksi biokaasu?

Biokaasu on täysin hiilidioksidineutraali energialähde eli hiilidioksidipäästöjä ei synny. Biokaasun käytöstä ei myöskään synny raskasmetalli-, rikki-, pöly- eikä hiilipäästöjä. Biokaasu tuotetaan paikallisesti luoden samalla lisää työmahdollisuuksia seudulle.

Biokaasun käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjämme noin 3000 tonnilla / vuosi kun miljoona kiloa öljyä korvataan biokaasulla. Lisäksi olemme biokaasun ansiosta pystyneet parantamaan lietteenkäsittelyämme.