Siirry sisältöön
Miljögärningar

Ilmastotekoja

Kuinka Snellmanin päätös korvata öljy biokaasulla on auttanut ilmastoa? Mitä muita luontoa säästäviä toimenpiteitä on tehty? Päätimme jutella Lihanjalostuksen teknisen päällikön, Markus Snellmanin kanssa siitä, millaisia asioita energia- ja ympäristökysymysten parissa on viime vuosina tehty.

Markus Snellman kertoo Snelmannin tekemistä ilmastoteoista
Markus Snellman

Biokaasu – hiilidioksidineutraali energialähde

Elokuussa 2014 Snellmanin Lihanjalostus korvasi kaiken lämmityksessä ja höyryntuotannossa käytetyn öljyn biokaasulla. Snellmanin lihanjalostus on Suomen ainoa biokaasua käyttävä elintarviketehdas. Biokaasu on täysin uusiutuva ja hiilidioksidineutraali energialähde. Hiilidioksidineutraalius merkitsee sitä, että sen käytöstä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Biokaasun käyttö ei myöskään aiheuta raskasmetalli-, typen oksidi-, hiukkas- tai nokipäästöjä. Täältä voit lukea lisää biokaasun valmistuksesta.

– Kun otimme biokaasun käyttöön, meillä oli tavoitteena säästää miljoona kiloa polttoöljyä
vuodessa, kertoo Markus.

– Onnistuimme ylittämään tavoitteemme ja olemme säästäneet 1 150 000 kiloa öljyä vuodessa. Sen vuoksi olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme vuodessa 3450 tonnilla.

Markus on erittäin tyytyväinen biokaasuun vaihdon tuloksista. Hänen mukaansa biokaasu on ylivoimaisesti paras vaihtoehto fossiilisille polttoaineille, koska se ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa. Markuksen mielestä tärkeintä on käyttää Snellmanilla niin vähän energiaa kuin mahdollista. Sen lisäksi on tärkeää kerätä talteen hukkalämpö ja kolmantena asiana Markus nostaa esiin energiatehokkuutta parantavat ratkaisut, kuten lämpöpumput.

Tehokkaat lämpöpumput hyötykäyttävät hukkalämmön.

Biokaasun lisäksi on tehtaallamme jo pitempään käytetty lämpöpumppuja osana lämmitysprosessia. Lämpöpumput hyödyntävät jäähdytyksestä syntyvää hukkalämpöä ja nostavat lämmön prosessin vaatimalle tasolle. Yksi lämpöpumppu käyttää yhden kilowatin sähköenergiaa ja luovuttaa lähes neljä kilowattia lämpöenergiaa. Ensimmäinen lämpöpumppu asennettiin vuonna 2007 ja sen myötä Snellman säästi melkein 400 000 kiloa öljyä eli lähes 1200 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Toinen lämpöpumppu asennettiin vuonna 2009 ja säästöt kaksinkertaistuivat. Öljyä säästyi silloin 800 000 kiloa vuodessa, mikä vastaa 2400 tonnin hiilidioksidipäästöjä.

– Nyt tammikuussa asennamme kolmannen lämpöpumpun tehtaallemme. Se korvaa osan prosessihöyrystä, jota käytämme nykyisin. Laskelmien mukaan tällä säästämme 2 miljoonaa kilowattituntia vuositasolla. Nämä kolme lämpöpumppua säästävät melkein kolmen säiliöautollisen verran öljyä kuukaudessa. Olemme siis vähentäneet ilmakehän hiilidioksidikuormaa lämpöpumpuilla ja biokaasulla yhteensä 7050 tonnilla vuodessa, kertoo
Markus tyytyväisenä.

Käytetäänkö Kuusisaaren tehtaalla muun tyyppistä lämmön talteenottoa?

– Kyllä me hyödynnämme jäähdytysjärjestelmiemme hukkalämpöä monin tavoin. Hukkalämpö on yleensä 25 – 30 asteista. Kaikki lämmin vesi sekä ulkoilma, joka tulee ilmastointikoneellemme, esilämmitetään hukkalämmöllä. Me myös sulatamme
jäädytyspatterit hukkalämmöllä. Ylimääräinen hukkalämpö johdetaan lämpöpumpuille. Snellmanilla otetaan käyttöön myös vapaajäähdytys. Vapaajäähdytyksessä hyödynnetään erityisesti talviaikaan kylmää ilmaa. Tehtaan katolla olevien tuulettimien avulla jäähdytetään nestettä, joka sitten johdetaan jäähdytysjärjestelmään. Kun ulkona on muutama pakkasaste, ei esimerkiksi meetvurstiosastollemme tarvita koneellista jäähdytystä laisinkaan. Jos lasketaan yhteen näiden laitteiden, lämpöpumppujen ja biokaasun aikaansaama säästö öljyn kulutuksessa, olemme säästäneet 2 900 000 kiloa öljyä. Se vastaa 8700 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Se puolestaan vastaan jopa 7000 – 15000 edestakaista lentoa Helsinki – Tokio -reitillä.

Ilmastotekoja

Vedenpuhdistuslaitoksella toimiva kiertokulku

Kuusisaaren tehdasalueella voi nähdä myös suuren puhdistamon. Se on Snellmanin oma vedenpuhdistuslaitos, jossa jätevesi puhdistetaan sekä mekaanisesti että kemiallisesti.Puhdistamo poistaa kiinteät partikkelit ja tuottaa puhdasta jätevettä, joka voidaan lähettää edelleen kaupungin jätevesiverkkoon. Oman vedenpuhdistamomme myötä meidän ei tarvitse kuormittaa kaupungin puhdistamoa.

– Vedenpuhdistamomme avulla voimme hyödyntää lietteen, joka kierrätetään biokaasuksi.
Prosessista syntyvä liete toimitetaan biokaasulaitokselle Jepualle. Mädätyksen avulla
tuotetaan biokaasua, joka toimitetaan takaisin meille polttoaineeksi. Sillä tavalla saadaan
aikaan toimiva kiertokulku, Markus selventää

Vuodelle 2020 on tehty suunnitelmia veden uusiokäytöstä. Suunnitelmien mukaan 20 – 30% vedestä voitaisiin käyttää uudelleen lisäämällä puhdistusprosessiin myös biologinen puhdistus. Tämän tuloksena olisi huomattavasti puhtaampi vesi, jota voitaisiin käyttää kuljetusautojen ja navetan pesuun. Samalla puhtaan veden kulutus vähenisi saman 20 – 30%.

Mikä on Snellmanin seuraava askel energia- ja ympäristökysymyksissä?

– Suunnitelmissa on rakentaa yleiseen käyttöön tarkoitettu biokaasuasema Kuusisaareen.

Aseman on määrä olla valmiina syksyllä 2019. Tänä vuonna on suunnitelmissa myös Suomen
ensimmäisen biokaasukäyttöisen eläintenkuljetusauton hankinta, kertoo Markus.

– Teemme jatkuvasti töitä energia- ja ympäristökysymysten parissa. Haluamme löytää
ratkaisuja, joiden kautta voisimme olla energiaomavaraisia tulevaisuudessa.