Siirry sisältöön
Kunnon maatiaispossu

Kunnon maatiaispossu

Sikaketju rakentuu ”Kunnon suomalaista maatiaispossua perhetilalta” -teeman ympärillä. Kantavia elementtejä ovat avoimuus, vastuullisuus ja jäljitettävyys aina perhetiloihin ja suomalaiseen genetiikkaan asti.

1. Perinteet kunniassa

Valkoisia alkuperäisrotuja, suomalainen maatiainen ja yorkshire, on jalostettu suomalaisilla perhetiloilla jo yli 100 vuoden ajan. Ammattitaito valita hyviä sikalinjoja on kulkenut perintönä sukupolvesta toiseen, toki jalostusmenetelmät ovat parantuneet vuosien varrella. Suomalaisessa sianjalostuksessa sikojen hyvä terveys ja tarkka yksilövalinta ovat aina kulkeneet käsi kädessä.

2. Kunnon suomalaista geeneissäkin

Suomalainen maatiainen on maatiaispossun tuotantoketjun ydin. Sikojen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi tiloilla käytetään tuotannossa risteytysohjelmaa. Kunnon maatiaispossu on maatiaisen ja suomalaisen yorkshiren risteytys. Molempien rotujen jalostusohjelmasta vastaa Figen Oy.

3. Kasvatus kunnon perhetiloilla

Maatiaispossut kasvatetaan kunnon suomalaisilla perhetiloilla Snellmanin Maatilan Parhaat -ohjelman mukaisesti. Kunnon perhetiloille on tyypillistä paikallisuus ja, että yrittäjät ovat toimintaansa sitoutuneita ja ovat itse aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä.

4. Jalostussuunnitelma porsastuotannon apuvälineenä

Maatiaispossun tuotantoa suunnitellaan huolellisesti MP-Sisu -uudistusohjelman avulla. Figen Oy:n koulutettu neuvoja tekee tuottajan kanssa jalostussuunnitelman ja avustaa toteutuksessa. Maatiaispossun tuotantomallin ja eläinaineksen auditoinneissa lasketaan tiloille sitoutumisindeksi, joka tulee olla vähintään 40/60 (tavoitetaso yli 50).

5. Optimoitu luonnollinen ruokinta

Maatiaispossun ruokinta suunnitellaan tarkasti eläinten tarpeiden mukaisesti ja sen toteutumista seurataan erikseen jokaisen kasvatuserän osalta. Rehuraaka-aineiden tarkka analysointi on hyvän suunnittelun lähtökohta. Rehusta yli 70 % on suomalaista viljaa ja viljapohjaisia ainesosia. Ruokinnan optimointi tukee sikojen hyvinvointia ja säästää ympäristöä. Rehuun lisätty pieni kasviöljyn määrä tekee myös sianlihan rasvan sopivan pehmeäksi. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus lihan kokonaisrasvasta on vain noin 35 %.

6. Possuille toimiva terveydenhuoltojärjestelmä

Kaikkien maatiaispossujen (100 %) on täytettävä Sikavan kansallisen terveystason vaatimukset (www.sikava.fi). Kunnon perhetiloilla on terveydenhuoltosopimus oman eläinlääkärin kanssa ja suunnitelma ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Tilojen eläinterveyden ja olosuhteiden jatkuva auditointi hoidetaan tilan vastaavan eläinlääkärin terveydenhuoltokäynneillä, vähintään neljä kertaa vuodessa.

7. Tarkka seuranta ja dokumentointi

Sikavan terveysrekisteriin tallennetaan tiedot tilan terveydenhuoltosopimuksesta, eläinlääkärin käynneistä tilalla, tutkimustuloksista, lääkityksistä ja mahdollisista poikkeamista eläinten terveydentilassa. Snellmanin oman seurantaohjelman, Anelman, kautta alkutuotannon mittareita seurataan jatkuvasti reaaliajassa tila- ja yritystasolla. Kasvatuserien tapahtumia seurataan, ja niistä dokumentoidaan mm. teuraslaatu, päiväkasvu, eläinterveys, kuolleisuus ja rehunkäyttö.

8. Saparo on hyvinvoinnin mittari

Maatiaispossun hyvinvoinnista huolehtiminen alkaa jo jalostusohjelman painotuksissa ja porsaiden yksilöseurannassa. Kunnon suomalaisilla perhetiloilla possuista huolehtiminen on perinteikäs kunniatehtävä. Maatiaispossun hyvinvoinnin takeena possut saavat, toisin kuin monissa isoissa sikamaissa, pitää luontaisen hyvinvointimittarinsa, eli saparon.

9. Avoimuus ja sitoutuneisuus

Kunnon perhetilojen sitoutuminen Maatiaispossun tuotanto-ohjelmaan perustuu avoimuuteen, vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen. Asiakasketjussa vallitsee täysi avoimuus. Osapuolten sitoutumisella, asenteella ja motivaatiolla on ratkaiseva merkitys laatuketjun toimivuudelle ja menestymiselle. Snellmanilla on tutkitusti liha-alan tyytyväisimmät ja parhaiten sitoutuneet lihantuottajat.

10. Tuottajalle parempi kannattavuus

Suomalaisessa maatiaispossussa on paljon lihaa ja vähän rasvaa. Kunnon maatiaispossut voidaan hyvän genetiikan ja hyvän eläinterveyden ansiosta kasvattaa optimoidulla ruokinnalla ja huolellisella hoidolla rasvoittumatta yli sadan kilon teuraspainoon asti. Viimeisimmät kilot ovat kasvattajalle edullisimmat. Lihaksikas ja kookas maatiaispossu tukee kasvatuksen kannattavuutta.


Figen – yli 100 vuotta suomalaista sianjalostusta

Kuten tosielämässä, myös Figen-logossa sika juoksee genetiikan varassa. Vanha sanonta ”parantaa kuin sika juoksuaan” toteutuu hyvin myös Figen Oy:n jalostusohjelmassa.

Suomalaisten sikarotujen perinnöllinen edistyminen on viisi vuotta sitten toimintansa aloittaneen Längelmäen Keskuskoeaseman toiminta-aikana tuonut jopa yhdeksän senttiä / tuotettu lihakilo lisähyötyä lihasian kasvattajalle. Teuraslinjalla edistyminen näkyy korkeampina lihakkuuksina ja suurempina saantoina.

Figen Oy jatkaa yli 100 vuotta jatkuneen suomalaisen sianjalostuksen viestikapulan kantamista perinteitä kunnioittaen mutta vahvasti aikaansa ja alan kehitystä seuraten. Eläinjalostus on siirtymässä genomisen valinnan myötä dna-tason valintaan. Myös Figen Oy on mukana alan kehitystyössä kehittämässä huomisen sianjalostusohjelmaa, jossa korostuvat porsaiden, emakoiden ja lihasikojen kestävyys sekä koko siantuotantoketjun kannattavuus siemennyksestä valmiiseen tuotteeseen. Kehitys tukee hyvin yhtiön arvoja.

Figen on kahdella rodullaan erikoisuus sianlihatuotannon maailmassa. Tavoitteenamme ei ole jalostaa ylisuurta porsastuotosta vaan kestävää kokonaisuutta, jossa porsastuotos, eläinten hyvinvointi, teuraslinjan saanto ja roturisteymillä saavutettava risteytyshyöty on optimoitu parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi koko tuotantoketjulle.

Suomalaisen sianjalostuksen laatu tunnetaan hyvin Suomessa ja maailmalla. Kuluneen viiden vuoden aikana yhtiön kotimaassa myymien siitoseläinten määrä on lähes kymmenkertaistunut. Lisäksi suomalaista sikagenetiikka myydään tällä hetkellä maan rajojen ulkopuolelle sekä karjunsiemenenä että siitoseläiminä enemmän kuin koskaan. Vientiä tukee laadukkaan tuotteen lisäksi maailman paras sikatautitilanne. Figen Oy:n vastuullinen jalostustoiminta perustuu kotimaisiin sikarotuihin, suomalaiseen maatiaiseen ja yorkshireen, eikä yhtiö halua riskeerata Suomen erinomaista tautitilannetta tuomalla sika-ainesta Suomen rajojen ulkopuolelta.

Figen Oy

Snellmanin Lihanjalostus Oy osti FABA Sika Oy:n 1.12.2010. Tämä hankinta oli tärkeä askel Snellmanin lihanjalostusstrategiassa, jonka tärkeitä elementtejä ovat lähellä tuotettu ruoka ja vastuullinen, kotimainen, puhdas ja jäljitettävissä oleva tuotantoketju. Suomalaiset sikarodut muodostavat Snellmanin Maatilan Parhaat -siantuotantokonseptin perustan.

– Yhtiön nimi muuttui Figen Oy:ksi 1.7.2011
– Yhtiöllä on karjuasema Ilmajoella, toimisto Tikkurilassa ja kuusi jalostusneuvojaa ympäri Suomea
– Figen Oy:llä on sikojen koeasematoimintaa pyörittävä tytäryhtiö (Suomen Sianjalostus Oy) Jämsässä
– Figen Oy ja Suomen Sianjalostus Oy työllistävät yhteensä 25 henkilöä